Aponogeton madagascariensis

    Aponogeton madagascariensis